خانه اخبار ویژه تصاویر/ تپه ۷ هزار ساله در شهر ری غیب شد!