خانه اخبار ویژه تصاویر/ ثبت نام حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری