خانه اخبار ویژه تصاویر/ جت اسکی سخنگوی دولت در دریاچه ارومیه