خانه اخبار ویژه تصاویر/ جشنواره نبرد خیابانی با آرد و تخم مرغ در اسپانیا