خانه اخبار ویژه تصاویر/ جشن بزرگ امت احمد در سنندج