خانه اخبار استانی تصاویر/ جشن “سلام به آینده” در بوشهر