خانه اخبار ویژه تصاویر/ جشن در مشهد برای پیروزی حماس فلسطین