خانه اخبار ویژه تصاویر/ جشن پیروزی فلسطین در تهران