خانه اخبار ویژه تصاویر/ جلسه ستاد صدای ملت با حضور علی مطهری