خانه اخبار ویژه تصاویر/ جوان‌ترین رییس جمهوری دنیا انتخاب شد