خانه اخبار ویژه تصاویر/ حجاب خبرنگاران خارجی در جشنواره بین‌المللی رسانه‌ای خورشید