خانه اخبار کادر قرمز تصاویر/ حجاب وزیر خارجه آفریقای جنوبی در دیدار امیرعبداللهیان