خانه اخبار ویژه تصاویر/ حدادعادل در همایش محیط زیستی