خانه اخبار ویژه تصاویر/ حسن یزدانی در مراسم استقبال از رئیسی در فرودگاه ساری