خانه اخبار ویژه تصاویر/ حضور دونالد و ایوانکا ترامپ در مسابقات یواف‌سی