خانه اخبار ویژه تصاویر/ حضور رئیس جمهور در چایخانه امام رضا(ع)