خانه اخبار ویژه تصاویر/ حضور سیدمحمد خاتمی در مرقد امام خمینی