خانه اخبار ویژه تصاویر/ حضور معاون ابراهیم رئیسی در مراسم ترحیم پروانه معصومی