خانه اخبار ویژه تصاویر/ حضور وزیر خارجه عمان در منزل امیرعبداللهیان