خانه اخبار ویژه تصاویر/ خادمی محمود کریمی در کفشداری حرم امام رضا(ع)