خانه اخبار ویژه تصاویر/ خانه‌های این منطقه زیر برف دفن شدند!