خانه اخبار ویژه تصاویر/ خاکسپاری پردیس افکاری بازیگر با حضور هنرمندان