خانه اخبار ویژه تصاویر/ خروش مردم اصفهان علیه جنایت در غزه