خانه اخبار ویژه تصاویر/ خرید خودروی رئیس جمهور آمریکا با یک میلیارد تومان!