خانه اخبار ویژه تصاویر/ خشکی زاینده‌رود؛ زمانی اینجا زنده‌رود بود