خانه اخبار ویژه تصاویر/ خطر در کمین زیستگاه شترهای کرخه