خانه اخبار ویژه تصاویر/ خیابان‌های اهواز پس از باران