خانه اخبار ویژه تصاویر/ دانش‌آموزان استثنایی اهواز