خانه اخبار ویژه تصاویر/ دختران مشهدی در جشن نوجوان پلاس