خانه اخبار ویژه تصاویر/ دختر دروازه‌بان از مرگ گریخت و به زمین فوتبال بازگشت