خانه اخبار ویژه تصاویر/ درگیری مردم معترض ارمنستان با نیروهای پلیس