خانه اخبار ویژه تصاویر/دریاچه سراوان، نگین سرسبز عروس ایران