خانه اخبار ویژه تصاویر/ دومین روز آتش سوزی در مینی پالایشگاه هیدروکربن بیرجند