خانه اخبار ویژه تصاویر/ دیدار امیرعبداللهیان با امیر جدید کویت