خانه اخبار ویژه تصاویر/ دیدار مسعود پزشکیان با سید محمد خاتمی