خانه اخبار ویژه تصاویر/ ذوب یخچال‌های طبیعی قره‌قروم