خانه اخبار ویژه تصاویر/ راهپیمایی سکوت با نوزادهای کفن‌ پیچ در نیویورک