خانه اخبار ویژه تصاویر/ راهپیمایی مردم اهواز در حمایت از مردم غزه