خانه اخبار ویژه تصاویر/ رودخانه و سیم‌های خاردار چالش دشوار مهاجران