خانه اخبار ویژه تصاویر/ روزه‌داری مردم غزه در سایه جنگ و گرسنگی