خانه اخبار ویژه تصاویر/ روشن کردن شمع به یاد قربانیان غزه در تورنتو