خانه تصویر تصاویر/ رونمایی از کتاب «سایه و سیب» اثر رضا معتمد