خانه اخبار ویژه تصاویر/ رژه نظامی به مناسبت روز ملی ترکمنستان