خانه اخبار ویژه تصاویر/ زمستان روستای ییلاقی بالا چلی