خانه اخبار ویژه تصاویر/ «زینب»، از قطع پا تا قهرمانی آسیا