خانه اخبار ویژه تصاویر/ سخنرانی رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل