خانه اخبار ویژه تصاویر/ سرمای هوا در عملیات جستجوی بالگرد رئیس جمهور