خانه اخبار ویژه تصاویر/ شادی مردم اصفهان پس از قهرمانی سپاهان