خانه اخبار ویژه تصاویر/ شاسی بلند جدید KMC A۵ رسما معرفی شد