خانه اخبار ویژه تصاویر/ شعارهای کف دستی بانوان در دیدار امروز با رهبر انقلاب